Brand Logo

مزایای ظروف یکبار مصرف

ظروف یکبار مصرف گیاهی بر پایه نشاسته ذرت مزایای فراوانی دارد که می توان از این موارد نام برد:

• تهیه شده از نشاسته ذرت اصلاح شده

• سازگاری با محیط زیست (تجزیه پذیری در خاک حداکثر پس از 6 ماه)

• بدون هیچ گونه آثار تخریبی بر محیط زیست پس از تجزیه شدن

• عاری از هر گونه اثرات مضر پس از تماس با مواد غذایی داغ

• تنوع در تولید انواع مختلف ظروف یکبار مصرف جهت حمل غذا و مایعات و نوشیدنی گرم و سرد

• گرم نمودن غذا در داخل مایکروویو بدون هیچ گونه عوارض

• مصرف انرژی کمتر در فرایند تولید محصولات

• توسعه و تقویت صنعت کشاورزی

Top